facebook

Czym jest faktura VAT Marża i kiedy można z niej skorzystać?

Faktura VAT Marża - czym jest, na czym polega i dla kogo się opłaca?


Faktura VAT Marża
jest dokumentem transakcyjnym, gdzie podatek VAT płaci sprzedawca. Jest on naliczany wyłącznie od wysokości marży, a nie tak jak w przypadku standardowej faktury - od całej kwoty netto sprzedaży. Zazwyczaj takimi dokumentami posługują się antykwariaty, komisy samochodowe, lombardy lub inni sprzedawcy operujący sprzętem używanym.

Marża stanowi różnicę pomiędzy kwotą należności, którą pokrywa nabywca, a ceną nabycia towarów lub usług przez kupującego, pomniejszona o kwotę podatku.

Wylicza się ją w następujący sposób:

1. Od ceny sprzedaży odejmuje się kwotę nabycia towarów lub usług.
2. Otrzymany wynik pomniejsza się o kwotę podatku.


Podstawową zaletą faktury VAT Marża jest konieczność odprowadzenia niższej kwoty podatku VAT do urzędu skarbowego.
Standardowo podatek VAT jest naliczany od pełnej wartości sprzedaży, natomiast w przypadku faktury VAT Marża opodatkowaniu podlega tylko kwota prowizji pobierana przez sprzedawcę.

Na fakturze VAT Marża sprzedawca nie musi podawać takich elementów, jak:

1. Cena netto.
2. Wartość sprzedaży netto.
3. Stawka podatku VAT.
4. Wartość sprzedaży z podziałem na stawki podatku VAT.
5. Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące.
6. Poszczególne stawki podatku.
7. Wysokość marży.

Sprzedający jest jednak zobligowany do podania:

1. Kwoty należności ogółem w formie liczbowej i słownej.
2. Numeru faktury, daty wystawienia i sprzedaży.
3. Nazwy i adresu nabywcy oraz sprzedawcy.
4. Nazwy usługi i/lub towaru.
5. Informacji o rodzaju sprzedaży oraz formie i terminie płatności.


Firma, która nabywa towary lub usługi na podstawie faktury VAT marża, nie może odliczyć podatku VAT i takiego dokumentu nie wprowadza się do rejestru zakupów VAT. Do kosztów powinna zostać zaksięgowana cała kwota.
Warto pamiętać, że przedsiębiorcy, którzy świadczą takie usługi, jak np. sprzedaż towarów używanych, mogą samodzielnie wybrać formę rozliczeń i nie są oni zobligowani do sprzedaży na fakturę VAT Marża - od nich zależy czy zostanie wystawiona faktura VAT Marża, czy standardowa faktura VAT.

Dla kogo najlepsza jest forma zakupów przez fakturę VAT Marża?

Dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub przedsiębiorców prowadzących działalność, ale nie będących płatnikami podatku VAT. Niejednokrotnie okazuje się, że korzystając z formy zakupu na fakturę VAT Marża kupujący zapłaci mniej, niż w przypadku standardowej faktury VAT.


Sprawdź jakie produkty możesz zakupić u nas na fakturę VAT Marża i zapytaj o cenę: