facebook

GoKart - uniwersalny program do kreślenia mapy - licencja wieczysta

Producent: Producent GeoX

Produkt niedostępny
Niedostępny
Dostawa: darmowa
Szczegóły produktu:

GoKart - uniwersalny program do kreślenia mapy w środowisku MicroStation (w tym ContextCapture EDITOR, Redline, XM, V8i), AutoCAD, IntelliCAD.

Uniwersalny program do kartowania GoKart służy do kreślenia mapy numerycznej w środowisku MicroStation, AutoCAD oraz IntelliCAD (BricsCAD, ZwCAD, GstarCAD, progeCAD i inne).

To jedyny program na rynku, umożliwiający pracę z tak wieloma programami CAD. Ale nie tylko to świadczy o wyjątkowości tego oprogramowania.

Podstawowe cechy oprogramowania:

„Otwarte” bazy definicji elementów mapy, umożliwiające edycję definicji oraz tworzenie własnych konfiguracji.

Możliwość wykorzystania różnych konfiguracji, zgodnych z różnymi instrukcjami technicznymi oraz różnymi nakładkami do tworzenia mapy innych producentów.

Zgodność z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz zaktualizowanymi rozporządzeniami BDOT500, GESUT i EGiB z 2015r. Możliwość importu/eksportu w plikach GML baz BDOT500, GESUT, EGiB, BDSOG, PRPOG, PRG.

Zgodność z instrukcją K-1 (1998 r. lub 1995 r.) i D-19 z 2000r.

Możliwość tworzenia zarówno map obiektowych, jak i zwykłych map wektorowych.

Szereg zaawansowanych dodatkowych narzędzi, czyniących pracę jeszcze bardziej efektywną.

Dodatkowe narzędzia w jakie wyposażono program: 

Generator ramek – potężne narzędzie do tworzenia ramek mapy (opisów pozaramkowych). Automatycznie tworzy ramkę mapy (zasadniczej lub innej) na podstawie godła mapy (układ 1965, 2000 i inne) lub na podstawie zadanych współrzędnych (mapy jednostkowe). Zawiera szereg w pełni konfigurowalnych szablonów ramek, umożliwia tworzenie własnych szablonów. Pozwala na hurtowe tworzenie całego zestawu plików z ramkami. Treść mapy jest automatycznie wstawiana do ramki sekcyjnej, jako plik odniesienia lub poprzez „połączenie w głównym” (w zależności od wyboru użytkownika).

Zintegrowana, interaktywna treść instrukcji K-1 z 1998r. oraz „Rozporządzeń BDOT500/GESUT” – podczas kreślenia elementu można wyświetlić znajdujący się w odpowiedniej instrukcji technicznej opis dotyczący kreślonego elementu.

Wyszukiwarka – umożliwia szybkie odszukanie elementu, w bazie elementów, poprzez wpisanie fragmentu opisu szukanego elementu lub kodu elementu.

Narzędzie do wyświetlania informacji o elemencie – wyświetla okno dialogowe z opisem klikniętego elementu, umożliwiając kreślenie kolejnych elementów tego samego typu.

Narzędzia do hurtowego przetwarzania mapy – służą do wykonywania hurtowych operacji na zaznaczonych elementach – np. skalowanie, obracanie elementów, a nawet „przerabianie” rzędnych na mapie (translacja, aktualizacja, zaokrąglenie rzędnej).

Narzędzia wspomagające ręczną interpolację warstwic.

Ułatwienia podczas kreślenia obiektów ortogonalnych (np. budynków) i obiektów wydłużonych (np. obrysów przewodów).

Szereg narzędzi do kreślenia bardziej złożonych elementów takich jak skarpy, schody, opisy piętrowe, odnośniki tekstu, wypełnienia rowu, wypełnienia ścian oporowych, szrafury górnicze i inne.

Import współrzędnych z kodami – automatyczne tworzenie mapy na podstawie pliku ze współrzędnymi, jeśli zbiór współrzędnych zawiera kody wg K-1 lub Rozporządzenia.

Obsługa zewnętrznych baz współrzędnych (punkty robocze, generowanie wykazu skartowanych punktów z kodami, generowanie wykazu punktów „wolnych”)

Narzędzia służące do dostosowania mapy do zgodności z wybraną konfiguracją, w tym automatyczna zmiana skali mapy.

Narzędzia do interaktywnego wymieniania plików – podczas pracy z plikami odniesienia można w prosty sposób przejść do edycji pliku odniesienia, poprzez kliknięcie elementu, znajdującego się w odniesieniu. Osobny przycisk umożliwia „powrót” do wcześniej edytowanego pliku.

Obliczenia współrzędnych z wcięcia liniowego i domiarów, obliczanie pól powierzchni działek dla całej mapy, w tym powierzchni zredukowanych, wraz z raportem.

Kreślenie czołówek między klikniętymi punktami lub na zaznaczonych liniach, kreślenie miar ortogonalnych (domiarów).

Konfiguracje:

Mocną stroną programu GoKart są dołączone konfiguracje. Istnieje możliwość samodzielnego tworzenia własnych konfiguracji. Wszystkie definicje elementów mają charakter otwarty – odpowiednie bazy elementów są zapisane w tekstowych plikach CSV. Do programu dołączono tylko część istniejących konfiguracji. Istnieje wiele konfiguracji tworzonych przez użytkowników na własne potrzeby,

Wraz z instalatorem programu dostarczane są następujące konfiguracje:

Konfiguracja umożliwiająca kreślenie mapy (oraz wymianę danych z ODGiKiem w plikach GML ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz zaktualizowanymi rozporządzeniami z 2015r. w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000. Konfiguracja do kreślenia mapy zasadniczej wg instrukcji K-1 z 1998r. w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.

Dzięki uprzejmości firmy Softline, dołączyliśmy konfigurację zgodną z nakładką C-STATION, umożliwiającą kreślenie mapy zasadniczej wg instrukcji K-1 z 1995r. w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.

Konfiguracja zgodna z instrukcją D-19 „O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej”, według załącznika do zarządzenia nr 144 Zarządu PKP z dnia 23.10.2000r.

Wymagania:

Program działa w systemie Windows XP lub nowszym (w tym Windows 10)

Współpracuje z następującymi platformami CAD:

MicroStation – 95, SE, v7/J, v8, v8 2004 Edition, XM, v8i, Connect Edition oraz wersjami pochodnymi: PowerDraft, PowerMap, GeoOutlook, Redline, Navigator. Zalecana jest wersja v8 2004 lub nowsza. W przypadku wersji „okrojonych’ typu Redline, Navigator mogą wystąpić pewne ograniczenia funkcjonalności.

AutoCAD – od wersji 2000 do 2015, AutoCAD LT – tylko z programem LT Extender lub Cadsta Max.

IntelliCAD – od wersji 6. Zalecane platformy to BricsCAD lub ZwCAD+.

W celu obsługi baz współrzędnych punktów niezbędne jest zainstalowanie programu GeoView (wystarczy wersja bezpłatna).

Istnieje możliwość przetestowania programu GoKart i wypróbowania jego możliwości (wersja testowa działa przez 30 dni).

Skontaktuj się z nami w w celu otrzymania dostępu do bezpłatnej, ograniczonej wersji programu

Realizujemy wyłącznie opłacone zamówienia.

Przy składaniu zamówienia wybierz opcję odbioru osobistego

Brak parametrów technicznych

Bądź pierwszą osobą, która doda opinię!
Aby dodać opinię, Kliknij tutaj.

Dodaj opinię