Opinie o Nas

Co to jest monitoring budowli?

04 października 2023, Artykuły

Monitoring budowli - co to jest?

W geodezji inżynieryjnej często pojawiają się zadania pomiarowe o charakterze monitoringu, których realizowanie dostarcza danych do analizy. Co możemy zaliczyć do konstrukcji wymagających monitoringu inżynieryjnego? Są nimi:

- zabytkowe budowle takie jak: kościoły, zamki,

- mosty,

- zapory,

- stadiony,

- wiadukty,

- wieżowce.

Monitoring geodezyjny.

 Monitoring geodezyjny umożliwia wczesne zlokalizowanie niepokojących zjawisk oraz określenie potencjalnych zagrożeń w strukturze obiektu. Jest to proces ciągłego zbierania informacji o obiektach inżynierskich poprzez pozyskiwanie danych geometrycznych z pomiarów, ich opracowywanie oraz analizę dla potrzeb projektowych. Wczesne wykrycie nieprawidłowości pozwala na szybkie

dokonanie stosownych zabezpieczeń i napraw. Jednym z czynników pozwalających na poprawną ocenę takiego postępowania są systematyczne pomiary przemieszczeń elementów konstrukcyjnych budowli.

 Wprowadzenie monitoringu daje możliwość oceny dynamiki zachodzących zjawisk deformacyjnych wraz z identyfikacją procesów będących ich skutkiem. Geodezyjne wyznaczenie geometrii odkształceń  obiektów należy do asortymentu prac geodezyjnych wymagających najwyższej niezawodności i precyzji uzyskiwania danych oraz specjalistycznych instrumentów pomiarowych. Obecnie instrumenty są w dużym stopniu zautomatyzowane i w zależności od rodzaju potrzeb rejestracji struktury geometrycznej obiektów oraz określonej sytuacji terenowej, jest wspomagane odpowiednim oprzyrządowaniem pomocniczym, tworząc w pełni kompleksowe sieci pomiarowe.


Kiedy monitorować budowle?

 
Potrzeba monitorowania konstrukcji wynika bezpośrednio z szeroko rozumianych korzyści osiąganych dzięki zastosowaniu systemów monitorowania. Mogą to być zarówno korzyści materialne (np. obniżenie kosztów budowy, remontów, utrzymania obiektów), jak i niematerialne (np. wzrost bezpieczeństwa, podwyższenia jakości wykonawstwa, ograniczenie ryzyka kadry zarządzającej obiektem, itp.)

W zależności od rodzaju i charakterystyki obiektu, jak również od warunków terenowych można zastosować:

− pomiar satelitarny GNSS (z ang. global navigation satellite system),
− precyzyjny pomiar tachimetryczny,
− pomiar z użyciem sieci pochyłomierzy precyzyjnych,
− pomiar niwelacyjny (tylko przemieszczenia pionowe).

 Można również z powodzeniem stosować kombinację wymienionych technik pomiarowych.


Akcesoria do monitoringu.


Część technik pomiarowych wymaga zastosowania dedykowanych akcesoriów, takich jak tarcze celownicze, precyzyjne pryzmaty, lustra do monitoringu i szczelinomierze.


Szeroką ofertę powyższych akcesoriów możesz znaleźć w sklepie Pomiar24.pl

do góry