Opinie o Nas

Narzędzie niezbędne na każdej budowie — jak działa niwelator laserowy?

21 maja 2020, Artykuły

Na praktycznie każdym etapie prac budowlanych spotykamy się z koniecznością wyznaczania płaszczyzny poziomej — zarówno przy dużych pracach budowlanych (wykonywanie wylewek, czy wykopy pod fundamenty), jak i przy końcowych pracach wykończeniowych, np. przy montażu parapetów, lub gniazdek elektrycznych. 

Wyznaczanie płaszczyzny poziomej niwelatorem laserowym

Niwelatory laserowe szybko i precyzyjnie wyznaczają referencyjną płaszczyznę poziomą. Powstaje ona dzięki obracającej się głowicy, która rzuca promień lasera dookoła niwelatora. Zasięg takiej płaszczyzny to w przypadku najpopularniejszych niwelatorów 500m (średnica). Oznacza to, że raz ustawiony niwelator może nam pokazać poziom na całym obszarze budowy, w każdym kierunku. 

Przy pracach wewnątrz pomieszczeń możemy dokonywać pomiarów, korzystając z widocznej linii, jaką na ścianach tworzy wiązka laserowa generowana z niwelatora. Przy pracach na zewnątrz niezbędne jest wykorzystanie czujnika laserowego (detektora), który wychwytuje wiązkę rzucaną przez niwelator i wskazuje nam precyzyjnie jej położenie.

Dzięki wykorzystaniu wiązki poziomej prace niwelacyjne, równanie terenu, poziomowanie podsypki pod kostkę brukową, czy prace związane z zakładaniem ogrodu stają się zdecydowanie szybsze i bardziej precyzyjne. Wystarczy włączyć niwelator, który sam się spoziomuje, detektor umieścić na łacie laserowej (standardowo w zestawie niwelacyjnym) i można wyznaczyć jednoosobowo poziom na całym terenie budowy.

Niwelator laserowy, jak mierzyć? Wyznaczanie pionów i płaszczyzny pionowej

Drugą, równie istotną płaszczyzną podczas prac budowlanych jest pion. Odpowiednie wyznaczenie płaszczyzny pionowej jest niezbędne przy stawianiu ścian, projektowaniu otworów okiennych i drzwiowych, czy pracach konstrukcyjnych.

Większość modeli niwelatorów posiada funkcję pracy z płaszczyzną pionową. Polega ona na przekręceniu niwelatora o 90 stopni, czyli mówiąc w uproszczeniu, położeniu go na boku. Głowica niwelatora również będzie działać w tym położeniu, wyświetlając dookoła osi niwelatora wiązkę pionową (o zasięgu identycznym, jak w przypadku wiązki poziomej, np. 500m).

Taką płaszczyznę referencyjną możemy wykorzystać zarówno do pionowania słupków ogrodzeniowych, ścian, elementów konstrukcyjnych, jak i do wyznaczania linii prostej — ułatwiającej ułożenie krawężników, czy wyznaczenie linii pod wykop fundamentów.

Linie proste dzięki wykorzystaniu niwelatora laserowego

Jak to działa? W jaki sposób wyznaczyć linię prostą korzystając z płaszczyzny poziomej? Wiązka pionowa generowana z niwelatora, na płaszczyźnie poziomej tworzy linię prostą o zasięgu około 500m. Posiadając na swojej budowie niwelator laserowy, nie potrzebujesz już mozolnie rozpinać sznurków, żeby wskazać operatorowi koparki linię wykopu.

Niektóre modele niwelatorów laserowych posiadają również możliwość wyznaczania jeszcze jednej płaszczyzny. Oprócz płaszczyzny poziomej i pionowej wyznaczają płaszczyznę pochyłą, tzw. spadek. 

Wyznaczanie spadku niwelatorem laserowym

Do czego to może przydać się na budowie? To doskonałe narzędzie do wyznaczenie odpowiedniego nachylenia podjazdu, chodników, czy gruntu wokół budowy w taki sposób, aby woda z opadów atmosferycznych spływała w pożądanym przez nas kierunku, a nie zalegała np. na środku chodnika. Funkcja pracy ze spadkami jest praktycznie niezbędna w pracach drogowych. Jednym urządzeniem możemy wyznaczyć spadek drogi na długości nawet 1200m. To zdecydowanie przyspiesza pracę, unikamy mozolnych pomiarów przy przestawianiu np. niwelatora optycznego. Spadki świetnie sprawdzą się również przy zakładaniu ogrodów. Dzięki tej funkcji szybko i łatwo wyprofilujemy grunt w pożądany sposób. 

Prace wodno-kanalizacyjne z niwelatorem laserowym

Niwelatory laserowe można z powodzeniem wykorzystywać przy pracach wodno-kanalizacyjnych. Płaszczyzna pionowa wyznaczy linię prostą, którą powinna przebiegać rura, a pochylenie płaszczyzny nada jej odpowiedni spadek.

Niwelator laserowy to prawdziwy robot budowlany, skutecznie zastępujący większość narzędzi pomiarowych na budowie, na każdym etapie budowy.

do góry