Opinie o Nas

Zima? Sprawdź czy musisz odśnieżyć swój dach!

18 stycznia 2024, Nowości

Czym jest śniegomierz i do czego służy?

 Śniegomierz to tani i prosty system wyznaczania ciężaru śniegu zalegającego na połaci dachowej. Kontrola obciążenia dachu śniegiem pozwala uniknąć zbędnego odśnieżania. Urządzenie to pozwala zapewnić bezpieczeństwo, rozwiązuje problem kar finansowych oraz pomaga zaoszczędzić pieniądze.

Kto odpowiada za odśnieżanie budynku?

 Nie tylko odśnieżanie dachu, ale także odśnieżanie chodników, jest ważnym obowiązkiem właścicieli i zarządców nieruchomości. Śnieg zalegający na powierzchni dachu może negatywnie wpłynąć na konstrukcję dachu, zwłaszcza w czasie roztopów i wahań temperatury. Śnieg zalegający na dachu może również zagrażać przechodniom oraz samochodom poruszających się po drogach i chodnikach osiedlowych. Z tego powodu Prawo budowlane nakłada obowiązek usuwania nadmiaru śniegu z dachu oraz wykonywania doraźnych przeglądów okresowych stanu technicznego dachu oraz całego budynku.

Jakie są zalety śniegomierza?

 Ten tani i prosty system kontroli:

  • daje pełną kontrolę nad rzeczywistym obciążeniem dachu przez śnieg,
  • intuicyjna aplikacja pozwala na szybką ocenę ryzyka i racjonalną decyzję o odśnieżaniu,
  • monitorując ilość śniegu wypełniasz obowiązek kontroli i zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu,
  • niweluje ryzyko subiektywnej oceny zagrożenia ze strony służb porządkowych,
  • pozwala bezpiecznie unikać wydatków na odśnieżanie
  • zmniejszając częstotliwość odśnieżania zmniejsza ryzyko uszkodzeń, powstałych podczas usuwania śniegu.

 

Jak wykonać pomiar za pomocą śniegomierza?

 Śniegomierz pozwala szybko określić ciężar śniegu zalegającego na dachu. Pomiar ciężaru śniegu odbywa się w trzech krokach:

  1. Tarowanie.  Przed pomiarem ciężaru śniegu należy sprawdzić wskazanie zerowe urządzenia odczytowego. W tym celu należy zawiesić pusty zasobnik na śnieg na urządzeniu odczytowym i sprawdzić wskazanie. Jeżeli wskazanie jest różne od zera należy za pomocą pokrętła zerowania ustawić wskazanie na zero.
  1. Pobranie próbki śniegu. Zasobnik do pobierania próbek należy wcisnąć oburącz w pokrywę śnieżną aż do podłoża (pokrycia dachowego). Następnie należy go wyjąć wraz z całą wyciętą próbką śniegu i odwrócić tak, aby śnieg wsypał się do wnętrza zasobnika. 
  1. Odczytanie wyniku. Zasobnik z pobraną próbką śniegu należy zawiesić na urządzeniu odczytowym , a następnie odczytać wartość ciężaru śniegu w kg/m2. Równocześnie możliwe jest odczytanie ciężaru pobranej próbki śniegu w kg.

Aplikacja przeznaczona jest do zarządzania procesem pomiaru, gromadzenia danych o pomiarach oraz generowania raportów z obciążenia obiektu śniegiem. W przypadku dachów dla których przewidziano różne obciążenia śniegiem możliwe jest ustawienie progu alarmowego oraz obciążenia dopuszczalnego oddzielnie dla każdej strefy.

 

 

Śniegomierz znajdziesz w ofercie sklepu Pomiar24.pl!

do góry