Opinie o Nas

Szczelinomierz- wskaźnik rozwarcia rys

Marka: Pomiar24.pl

Dostępny wysyłka do 24h
239,00 PLN
Cena netto
293,97 PLN
Cena brutto

Rysy i pęknięcia w konstrukcjach budowlanych są zjawiskiem bardzo powszechnym. Tego typu uszkodzenia występują zarówno w konstrukcjach murowych, jak i betonowych (żelbetowych i sprężonych).


Wskaźnik rozwarcia rys

Wskaźnik rozwarcia rys, umożliwia pomiar zmiany rozwarcia rys w dwóch prostopadłych kierunkach. Urządzenie można również wykorzystywać do pomiaru zmian szerokości dylatacji. Po zainstalowaniu wskaźnika nie tylko wiemy, że szerokość rysy ulega zmianie, ale również, co najważniejsze ile ta zmiana wynosi. Dzięki temu taki pomiar umożliwia racjonalną ocenę stanu technicznego badanego elementu konstrukcji.

Szczelinomierz ze stali nierdzewnej

Wszystkie części wskaźnika wykonane są ze stali nierdzewnej co sprawia, że są całkowicie odpo­rne na oddziaływanie środowiska zewnętrznego. Urządzenia te mogą zatem być stosowane z powodzeniem zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu.

Budowa

1) płytka dolna z podziałką noniusza: poziomą (6) oraz pionową (5)

2) płytka górna z podziałką milimetrową: poziomą (7, 8) oraz pionową (9)

3,4) otwory na kotwy mocujące

5) pionowa podziałka noniusza

6) pozioma podziałka noniusza

7) pozioma podziałka mm

8) druga pozioma podziałka mm

9) pionowa podziałka mm


Zastosowanie

Wskaźnik umożliwia pomiar szerokości rozwarcia rys w dwóch prostopadłych kierunkach. W pewnym zakresie pomiarowym możliwe jest również wyznaczenie kąta obrotu pomiędzy dwoma częściami wskaźnika.

 

Odczyt wartości dodatnich

Odczyt wartości dodatnich na skali wskaźnika jest czynnością prostą, która nie powinna sprawiać żadnych trudności. Zasada działania czujnika jest analogiczna do działania suwmiarki. Noniusz umieszczony pod każdą podziałką milimetrową umożliwia odczyt wartości z dokładnością do 0,05 milimetra. Wartości całkowite należy odczytywać względem zera znajdującego się po lewej stronie podziałki noniusza.

Odczyt wartości ujemnych (po lewej stronie zera)

Wartości całkowite odczytuje się względem zera umieszczonego po lewej stronie noniusza (jak dla wartości dodatnich). Ułamkowe części milimetra należy odczytywać względem zera umieszczonego po prawej stronie noniusza

 

Odczyt kąta obrotu

Jeżeli wskazania odczytane z górnej (7) i dolnej (8) podziałki różnią się to oznacza to, że części wskaźnika obróciły się względem siebie. Kąt obrotu (w stopniach) wyznaczyć można z zależności:

tg((p)=(G - D)/40

 

Montaż wskaźnika

W zależności od podloża na którym wskaźnik ma zostać zamocowany możliwe są następujące sposoby montażu:

A)     KLEJENIE - Na odpowiednio trwałym podłożu takim jak beton, cegły, kamień, metal

B)     MONTAŻ NA KOŁKI - Na podłożu nie pozwalającym na stabilne przyklejenie wskaźnikatakim jak stare cegły, piaskowiec, tynk

C)    MONTAŻ NA KOŁKI poprzez dodatkowe uchwyty montażowe - gdy wymagane jest przesunięcie punków montażowych

 

INSTALACJA WSKAŹNIKA ROZWARCIA RYS

1

Fot. 1. Przygotowanie podłoża - skucie tynku

Fot. 2. Wytrasowanie położenia otworów pod kotwy chemiczne - możliwe jest umieszczenie kotew w dowolnych otworach wskaźnika

3

Fot. 3. Wiercenie otworów (wiertło 8mm, głebokość otworów min. 65mm)

4

Fot. 4. Usunięcie zwiercin z otworów

5

Fot. 5. Wprowadzenie do otworów kompozycji żywicznej

6

Fot. 6. Uszorstnienie kotew

7

Fot. 7. Widok punktu pomiarowego po zainstalowaniu wzornika z kotwami

Fot. 8. Montaż płytek ustalających do wklejonych kotew 

9

 Fot. 9. Widok wskaźnika po zainstalowaniu

Marka: Pomiar24.pl

Brak wyników spełniających wybrane kryteria.
do góry