Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję

 

Polityka prywatności

 


Definicje

Użyte w Polityce prywatności pojęcia oznaczają:

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu Pomiar24.pl

Administrator - Administratorem danych jest waściciel Serwisu - TPI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Bartyckiej 22  wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000173850, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Regulamin – regulamin serwisu Pomiar24.pl

Serwis – strona internetowa pod adresem https://pomiar24.pl za pośrednictwem której Użytkownik może dokonać zakupu wybranych produktów, zapytać o produkt lub możliwość finansowania, a także dokonać zapisu do newslettera. 

Produkty – produkty prezentowane w Serwisie.

Twoje Konto - podstrona, która umożliwia sprawdzenie ostatnich zamówień oraz wgląd w dane do wysyłki i dane do faktury. Wymaga logowania i podania danych takich jak: adres e-mail, nr telefonu, nazwę firmy, NIP, adres firmy.

Formularz interaktywny - formularze znajdujące się na podstronach Serwisu pozwalające np. na zapytania o produkt.

Formularz rejestracyjny - formularz, którego poprawne wypełnienie daje możliwośc dokonania zakupu w Serwisie.

Newsletter - informacja wysyłana drogą mailową zawierająca wiadomości handlowe t.j. promocje, wyprzedaże, a także wiadomości niehandlowe zawierające treści informacyjne dotyczące istotnych zmian dla Użytkowników.

 

Informacje ogólne

TPI Sp. z o.o. jako właściciel Serwisu Pomiar24.pl redaguje i administruje Serwis internetowy pod adresem https://pomiar24.pl (Serwis), który udostępnia osobom korzystającym z Serwisu (Użytkownikom). 

 

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do Serwisu internetowego Pomiar24.pl i jego elementów graficznych, takich jak fotografie, rysunki, grafiki, tekst, a także inne treści należą do TPI Sp. z o.o. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa w oparciu o następujące akty prawne:

 • ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz
 • ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402).

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

 1. W związku z prowadzeniem Serwisu Pomiar24.pl, TPI Sp. z o.o. jest posiadaczem informacji o Użytkownikach Serwisu pochodzących z Formularzy interaktywnych i Formularzy rejestracyjnych zamieszczonych w Serwisie, które są podawane przez Użytkowników dobrowolnie. Przetwarzaniu podlegają dane osobowe i teleadresowe firm rejestrujących się na stronach Serwisu oraz hasła dostępowe i loginy. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane przez TPI Sp. z o.o. w celach technicznych, ochrony informatycznej zasobów Serwisu i bezpieczeństwa serwerów Serwisu.
 2. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych danych statystycznych służących analityce charakterystyki odsłon dokonywanych przez Użytkowników Serwisu.
 3. Dane o Użytkownikach Serwisu są wykorzystywane w następujących celach:
 •  realizacji zamówień złożonych przez użytkowników poprzez koszyk zakupowy w Serwisie
  •  

 • zapewnienia dbałości o klienta oraz świadczenia usług związanych z działalnością;
 • spełnienia warunków gwarancji i usług posprzedażowych;
 • zasięgania opinii klienta na temat produktów i usług;
 • przeprowadzania sondaży;
 • przekazywania informacji o najnowszych produktach i usługach;
 • prowadzenia konkursów i prezentacji akcji promocyjnych;
 • sporządzania i wysyłania ofert handlowych (w przypadku skorzystania z Formularza interaktywnego znajdującego się przy produkcie - Zapytanie o produkt);

Rejestracja w Serwisie

 1. Dokonując rejestracji do Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych podanych w Formularzu rejestracyjnym firmie TPI Sp. z o.o. i akceptuje warunki Polityki prywatności.
 2. Wypełniony formularz stanowi podstawę do weryfikacji danych Użytkownika. Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną na podany adres e-mail swój unikalny login i hasło. Użytkownik może zmienić hasło dostępu do Twojego konta, edytować je, wyeksportować lub usunąć.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania hasła i loginu osobom trzecim.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie hasła i loginu przez Użytkownika osobom trzecim oraz za wszelkie wynikłe z tego tytułu szkody.

Administrator Danych

 1. Administrator przetwarza dane osób zapisanych na newsletter, zarejestrowanych w Serwisie i Formularzy interaktywnych znajdujących się w Serwisie. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe firmie TPI Sp. z o.o. co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie danych TPI Sp. z o.o. wydawcy Serwisu https://pomiar24.pl oraz na ich przetwarzanie zgodnie z Polityką prywatności.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

 • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika jeśli zapisał się na newsletter,
 • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Użytkownika zgodą jeżeli złozył zapytanie poprzez Formularz interaktywny,
 • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Użytkownika zgodą jeżeli dokonał zakupu,
 • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Użytkownika zgodą jeżeli dokonał rejestracji w Serwisie,

3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie: na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

6. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuje.

Pliki Cookies

 1. Serwis internetowy https://pomiar24.pl korzysta z plików "cookies". "Cookie" to niewielki plik tekstowy wysyłany przez Serwis do urządzenia Użytkownika, przykładowo służący do gromadzenia informacji o aktywności na danej stronie internetowej.
 2. W każdej przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących "cookies", czyli ustalenia czy mają być one odbierane czy nie, jak również sposób ich usuwania. Brak takiej zmiany oznacza akceptację Użytkownika dla używanych przez serwis https://pomiar24.pl plików "cookies".
 3. Serwis https://pomiar24.pl  stosuje pliki "cookies" na potrzeby analizy ruchu na stronie, prawidłowego wyświetlenia serwisu na urządzeniu Użytkownika oraz na potrzeby utrzymania logowania dokonta klienta. Są to tzw "cookies" sesyjne (pliki tymczasowe) utrzymujące logowanie na każdej kolejnej stronie, dzięki czemu nie ma potrzeby ponownego logowania na każdej stronie.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 2. Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.
 3. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe:
   1. imię i nazwisko
   2. adres korespondencyjny
   3. numer telefonu
   4. adres poczty elektronicznej
   5. nazwa działalności gospodarczej
   6. adres działalności gospodarczej
 4. Dane osobowe będą przetwarza w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Dane osobowe przetwarzane dla celu marketingowego będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika. W pozostałym zakresie dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia umowy o świadczenie usług z Administratorem oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (rozliczenia, przedawnienia roszczeń).
 6. Jeżeli Użytkownik zapisze się do newslettera, dane osobowe będą przetwarzane również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednakże brak brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się Użytkownika z newslettera.
 7. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podwykonawcom Administratora, tj. dostawcom usług informatycznych, usługodawcom w zakresie działań marketingowych i analitycznych.
 8. Dane osobowe będą przekazywane innym użytkownikom Serwisu w celu realizacji założeń Serwisu, na każdorazowe żądanie Użytkownika złożone poprzez Serwis.

Uprawnienia Użytkownika

 1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je na Profilu użytkownika.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
 5. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

Szyfrowanie danych

 1. Administrator zobowiązuje się do szyfrowania transmisji danych w celu zabezpieczenia danych Użytkownika przechowywanych w systemie.
 2. Każde połączenie Użytkownika z Serwisem jest szyfrowane i poufne.
Techniczna ochrona danych
 1. Administrator wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkownika i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
 2. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.
 3. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 4. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 5.  
Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z Serwisu oraz ochrony prywatności prosimy przesyłać bezpośrednio na adres
 2. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.