Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POMIAR24.PL

Sprzedawca - TPI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-716) przy ul. Bartycka 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000173850, NIP 527-02-05-140, REGON 008415083 prowadząca sklep internetowy działający pod adresem www.pomiar24.pl; dodatkowe dane do kontaktu: tel.:660 755 014 email:

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.pomiar24.pl. 

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czasrealizacjizamówienia - czas, w jakim Sprzedawca skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca Konto Klienta;
Konto Klienta – konto tworzone za pomocą formularza rejestracji w Sklepie, obejmujące bazę danych Klienta służących do realizacji składanych zamówień oraz historię wraz z szczegółowym opisem wszystkich zamówień;
Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line lub z użyciem karty kredytowej, za pośrednictwem systemu payu.pl;
Punkt Odbioru pomiar24.pl - punkt prowadzony przez Sprzedawcę, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane w Sklepie;

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie wyrażone są w PLN w cenach netto oraz w cenach brutto zawierających podatek VAT. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
1.2. Ceną wiążącą dla stron transakcji jest cena brutto widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
1.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
1.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępniania w promocyjnych ofertach sprzedaży ograniczonej ilość produktów. Realizacja zamówień zawierających produkty z oferty promocyjnej odbywa się według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, do momentu wyczerpania się produktów objętych promocyjną formą sprzedaży.
1.5. Sprzedawca realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.

2. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

2.1. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej Sklepu informacje handlowe w tym ceny oraz opisy towarów nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.
2.2. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem strony www.pomiar24.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 660 755 014 lub poprzez e-mail pod adresem . Złożenie przez Klienta zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.
2.3. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Zamówienie”, a w treści nazwę produktu wraz z linkiem do strony internetowej Sklepu, gdzie dany produkt jest prezentowany oraz numerem telefonu Klienta.
2.4. Natychmiast po złożeniu zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Klient otrzymuje e-mailem automatyczne potwierdzenie, że zamówienie dotarło do Sprzedawcy.
2.5. W przypadku zamówienia składanego z nowego Konta Klienta (tj. takiego, z którego nie były wcześniej realizowane żadne zamówienia) Sprzedawca może zwrócić się do Klienta drogą e-mailową lub telefoniczną z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia.
2.6. Momentem zawarcia umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem jest moment, w którym Klient drogą telefoniczną lub e-mailową otrzymuje potwierdzenie, że zamówienie zostaje skierowane do realizacji. W razie nieotrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji w ciągu 72 godzin oferta złożona przez Klienta przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego. W przypadku zamówień składanych telefonicznie przez Klienta będącego konsumentem do zawarcia umowy dochodzi w chwili potwierdzenia przez Klienta treści proponowanej umowy w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2.7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sprzedawcy. Zamówienie Klienta, w przypadku niedostępności któregoś z produktów, może za zgodą Klienta:
- zostać zrealizowane częściowo (bez brakującego produktu),
- zostać zrealizowane w terminie późniejszym (wydłużonym o czas oczekiwania na brakujący produkt),
- zostać anulowane w całości.
2.8. Klient może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego potwierdzenia. Każde następne zamówienie złożone przez Klienta na odrębnym formularzu zamówień traktowane będzie jako osobne zamówienie.
2.9. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Sklepu i do akceptacji jego postanowień.

3. FORMY PŁATNOŚCI

3.1. Sprzedawca oferuje następujące formy płatności:
- gotówką lub kartą w kasie, jeśli odbiór towaru następuje osobiście w jednym z Punktów Odbioru pomiar24.pl,
- gotówką przy odbiorze przesyłki tj. za pobraniem,
- przelewem bankowym,
- przelewem elektronicznym w ramach systemu payu.pl.
3.2. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia w chwili dokonania płatności przez Klienta. W przypadku płatności za pobraniem realizację zamówienia rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
3.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem bankowym, Sprzedawca realizuje zamówienie po wpłynięciu kwoty odpowiadającej wartości zamówienia na rachunek Sprzedawcy. Okres płatności w ramach przelewu bankowego wynosi 7 dni roboczych. Po tym okresie zamówienie jest anulowane.
3.4. W przypadku produktów wymagających zamówienia lub o wartości przekraczającej 4 000 zł netto i zaznaczeniu opcji płatności przy odbiorze, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta zadatku w wysokości min. 30% ogólnej wartości zamówienia.


4. CZAS I SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA
4.1. Przy każdym towarze w Sklepie podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do wysłania paczki przez Sprzedawcę wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
4.2. Sprzedawca oferuje następujące formy doręczenia zamówienia:
- dostawa kurierem,
- dostawa do Punktu Odbioru, wg aktualnej listy punktów.
4.3. Koszty dostawy są podane przy wyborze danej formy dostawy w koszyku sklepu.
4.4. Koszty dostawy doliczane są do faktury jako osobna pozycja. Możliwe jest anulowanie kosztów przesyłki kurierskiej w ogólnej wartości zamówienia w przypadku osiągnięcia określonej minimalnej wartości zamówienia.
4.5. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu w formie oryginału faktury VAT. Dane na dokumencie zakupu są umieszczane automatycznie zgodnie z danymi podanymi przez Klienta.
4.6. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar wolny od wad.
4.7. W przypadku odbioru zamówienia w ramach przesyłki kurierskiej przez Klienta niebędącego konsumentem należy przestrzegać następujących zasad:
- sprawdzić w obecności kuriera, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie,
- pokwitować i opłacić przesyłkę (jeśli nie była opłacona wcześniej przelewem),
- rozpakować i sprawdzić stan oraz kompletność zawartości paczki.
W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, występują uszkodzenia mechaniczne lub zawartość paczki nie jest zgodna z zamówieniem, należy nie przyjmować przesyłki i zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody. Zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie i przesłać kopię protokołu szkody na adres Sklepu.
4.8. W przypadku odbioru zamówienia w Punkcie Odbioru, przesyłka czeka na odbiór przez Klienta przez 5 dni roboczych od momentu powiadomienia o możliwości odbioru. Nieodebranie przesyłki w tym terminie przez Klienta niebędącego konsumentem jest jednoznaczne z anulowaniem zamówienia.
4.9. W celu usprawnienia procesu zakupów prowadzonych poprzez stronę www.pomiar24.pl, Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomości e-mail w których informuje o bieżącym stanie realizacji zamówienia. Wiadomości wysyłane są do Klienta na adres e-mail podany w trakcie tworzenia Konta Klienta. Wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę zamówienia, wybraną formę płatności oraz sposób dostawy.


5. REKLAMACJE, GWARANCJA

5.1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta za wady rzeczy według reguł określonych w Kodeksie cywilnym.
5.2. Towar reklamowany należy odesłać na adres Sprzedawcy: TPI Sp. z o.o. ul. Bartycka 22, 00-716 Warszawa lub przekazać go do Punktu Odbioru, z którego Klient odebrał towar wraz opisem wady i okolicznościami jej ujawnienia oraz żądaniem Klienta. Klient niebędacy konsumentem zobowiązany jest dostarczyć towar w oryginalnym opakowaniu wraz z kopią dokumentu zakupu.
5.3. Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Klient może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
5.4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
5.5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji zgłoszonej przez Klienta niebędącego konsumentem lub uszkodzenia sprzętu z jego winy, wszelkie koszty procedur reklamacyjnych pokrywa Klient (koszty przesyłek, ewentualne koszty diagnostyki serwisowej sprzętu).
5.6. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta lub dystrybutora Klient zostanie poinformowany o istnieniu i treści gwarancji w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania zamówienia. Realizacja uprawnień z gwarancji następuje na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ Z KONSUMENTEM

6.1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli Klient w ramach jednego zamówienia dokonał zakupu wielu rzeczy, które zostały dostarczone osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części. Po upływie wskazanego terminu Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.
6.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827), m.in. w odniesieniu do umowy:
a) w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
6.3. Aby odstąpić od umowy, Klient powinien przesłać na adres Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu, np. w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy (formularz odstąpienia od umowy) lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827). O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego. Adres Sprzedawcy, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu i zwrócić towar: Pomiar24.pl ul. Bartycka 22, 00-716 Warszawa.
6.4. Klient zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszty zwrotu rzeczy, w szczególności koszt jej wysyłki na adres Sprzedawcy ponosi Klient. Jeżeli rzecz nie może być wysłana w zwykłym trybie pocztą, Klient ponosi koszty związane z wybranym sposobem zwrotu rzeczy.
6.5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.6. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto z którego dokonywana była płatność on–line lub na konto wskazane przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy.
6.7. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Klientów niebędących konsumentami.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883).
7.2. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta ma na celu prawidłową realizację zamówień oraz dostawę towaru.
7.3. Za wyraźną zgodą Klienta Sprzedawca może przetwarzać jego dane osobowe w celach informacyjnych oraz marketingowych.
7.4. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania i prawo żądania ich usunięcia.

8. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ

8.1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci bezpłatnego rozsyłania biuletynu informacyjnego (newsletter).
8.2. Celem rozsyłania newslettera jest przekazywanie użytkownikom informacji handlowej, reklamowej i marketingowej związanej z wykonywaną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą.
8.3. Korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedawcę w formie newslettera wymaga posiadania przez Subskrybenta konta poczty elektronicznej (e-mail), urządzenia końcowego wyposażonego w przeglądarkę internetową (np. komputer, telefon, tablet) oraz podłączenia do sieci Internet.
8.4. Zapisanie się do newsletter'a jest dobrowolne. Subskrybent może zapisać się do newsletter'a niezależnie od tego, czy posiada Konto Klienta.
8.5. Subskrypcji newslettera można dokonać na stronie sklepu poprzez podanie adresu email.
8.6. Subskrybent może w każdej chwili zmienić adres, na który ma być przesyłany newsletter lub zrezygnować z jego subskrypcji poprzez kliknięcie zawartego w nim linku lub poprzez wysłanie rezygnacji lub informacji o zmianie adresu pod adres:
8.7. Zapisanie się do subskrypcji newslettera jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883) w celu prawidłowego świadczenia usługi. Subskrybent ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub prawo do żądania ich usunięcia.
8.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zaprzestania wysyłania newslettera po uprzednim powiadomieniu o tym użytkownika, bez podania przyczyny.


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Niniejszy regulamin jest częścią zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.pomiar24.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
9.3. Wszelkie spory powstałe na gruncie wykonywania Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do umów zawartych z Klientami będącymi konsumentami.
9.4. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).Kliknij, aby pobrać formularz odstąpienia od umowy >>
 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR.

 

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/